מיון והרשמה

תהליך הקבלה לתכנית

קבלה לתכנית

ראיון אישי

משימה אישית בכתב

רישום ראשוני

ההשתתפות בתוכנית מותנית בתהליך מיון.

אין צורך בידע קודם על מנת להצטרף לתהליך המיון

מס' המקומות מוגבל בכל קבוצה